හෙළ ඇපරල් හෝල්ඩිංග්ස්, ඊජිප්තුවේ මෙහෙයුම් ආරම්භ කරයි
Posted 27,February

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 244 views

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ සාර්ථක ලයිස්තුගතකිරීමක් අවසන් වීමෙන් පසුව, හෙළ ඇපරල් හෝල්ඩිංග්ස්, ඊජිප්තුවේ සිය නවතම කර්මාන්ත ශාලාවේ මෙහෙයුම් විධිමත් ලෙස අක්වෙරළ නිෂ්පාදන ආරම්භ කරමින් සිය ගෝලීය පිය සටහන් පුළුල් කර ඇත.

මෙම වර්ග අඩි 275,000 නිෂ්පාදන පහසුකම, ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රියා ආණ්ඩුකාර ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති අතර එය ඊජිප්තුවේ විශාලතම වරායන්ගෙන් එකක් සහ ඇඟලුම් නිෂ්පාදනයේ හොඳින් ස්ථාපිත කුසලතා පදනමක් ඇති ප්‍රදේශයකි. මෙම පහසුකම සැලකිය යුතු ලෙස තවදුරටත් පුළුල් කිරීමේ හැකියාව ඇතිව, එක් වැඩ මුරයක් තුළ සේවකයන් 2,500ක් දක්වා නවාතැන් ගැනීමට පහසුකම් ඇත. මෙම නව එකතු කිරීමත් සමඟ හෙළ විසින් සිය ගෝලීය පිය සටහන් සෘජුව ක්‍රියාත්මක වන නිෂ්පාදන පහසුකම් 12ක් දක්වා ඉහළ නංවා ඇති අතර අප්‍රිකාවේ ප්‍රමුඛතම ඇඟලුම් නිෂ්පාදකයෙකු ලෙස තම ස්ථානය යළි තහවුරු කර ඇත.