සතියේ වැඩ කරන දින ගණන 04 දක්වා අඩු කිරීමට මහ බැංකු අධිපතිගෙන් යෝජනාවක්
Posted 2,March

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 225 views

ඇතිව තිබෙන ඩොලර් හිඟයත් සමඟ රට මේ වන විට මුහුණ දී සිටින අර්බුදය හේතුවෙන් ආර්ථිකය කඩා වැටීම වැළැක්වීම සඳහා සතියකට වැඩ කරන දින හතරක් දක්වා අඩු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා රජයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

අනෙකුත් වැඩ කරන දිනවල වැඩ කරන කාලය දීර්ඝ කිරීම මගින් සතියේ වැඩ කරන දින ගණන අඩු කිරීමට ඔහු යෝජනා කරයි. ඒ අනුව ආයතනවල කටයුතු පෙරවරු 7.30ට ආරම්භ කර පස්වරු 5.30ට අවසන් කිරීමට යෝජිතයි.

ඉන්ධන අර්බුදයට විසඳුමක් ලෙස පෞද්ගලික වාහන භාවිතය අධෛර්යමත් කර පොදු ප්‍රවාහනය සඳහා යොමු කළ යුතු බවටද මහ බැංකු අධිපතිවරයා යෝජනා කර ඇත. ඉන්ධන ඉතිරි කිරීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධ්‍ය මගින් ද යෝජනා කෙරේ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ පාඩුව අවම කර ගැනීම සඳහා ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ දැමීම ද එම යෝජනාවට ඇතුළත්.