ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් නෝට්ටු රඳවා තබා ගැනීමේ සීමාව තවදුරටත් අඩු කෙරේ
Posted 21,May

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 266 views

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ මුදල් නෝට්ටු තබා ගැනීමේ සීමාව USD 15,000 සිට USD 10,000 දක්වා අඩු කරන බවයි. එම මුදල මාස තුනකට වැඩි කාලයක් රඳවාගෙන සිටින පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

පනවන ලද සීමාවට වඩා විදේශ මුදල් තබා ගන්නන් සඳහා සහන කාලයක් ලබා දෙනු ඇත. සහන කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව, ඔවුන් දේශීය බැංකු පද්ධතිය තුළ මුදල් තැන්පත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය නීතිය යටතේ, නීතිරීතිවලට පටහැනිව තබා ගන්නා මුදල් නෝට්ටු අත්අඩංගුවට ගන්නා බව මහ බැංකු අධිපති පැවසීය. ඒ අනුව පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගැනීම් දෙකක් සිදුවී තිබුණි.

මහජනතාව සතුව පවතින විදේශ මුදල් තොගය අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය සහ මහ බැංකු නිලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇත.

ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ බැංකු ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳව තෘප්තිමත් වීමට යටත්ව, මුදල් නෝට්ටු හිමියන්ට බැංකුවල ඩොලර් ගිණුම්වල තැන්පත් කළ හැකිය.

ඩොලරයේ සිට රුපියලට පරිවර්තනය කිරීම භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සඳහා 20% ක පමණ ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙන බව ආචාර්ය වීරසිංහ වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය