ලංකා IOC සමාගමට තවත් පිරවුම්හල් 50 ක්..
Posted 9,August

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 572 views

මෙරට ඉන්ධන බෙදාහැරීමේ කර්මාන්තයේ නිරත ලැයිස්තුගත සමාගමක් වන ලංකා IOC සමාගමට නව ඉන්ධන පිරවුම්හල් 50 ක් විවෘත කිරීම සඳහා බලශක්ති අමාත්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

ලංකා IOC සමාගමේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මනෝජ් ගුප්තා මහතා විසින් මේ බව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ වෙත ඊයේ (08) දින දැනුම් දී තිබේ.