රජය, IMF වැඩසටහන සඳහා විධිමත් ඉල්ලීම් ලිපියක් යවයි
Posted 21,March

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 212 views

රජය පසුගිය සතියේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) ආධාරක වැඩසටහනක් සඳහා විධිමත් ඉල්ලීමක් යවා ඇත.

මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා එළබෙන අප්‍රේල් මැද භාගයේ දී IMF වැඩසටහනක් සඳහා රජයේ සූදානම මෙන්ම ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට අදාළ රැස්වීම් සඳහා ඉල්ලීම් ද කර ඇත. ඊට සමගාමීව, මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෝක බැංකුවේ නිලධාරීන් ද හමුවනු ඇති බව භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්.ආටිගල මහතාගේ දැනුම් දී ඇත.

IMF හි ශ්‍රී ලංකාවේ විකල්ප විධායක අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය චන්ද්‍රනාත් අමරසේකර හරහා මෙම ඉල්ලීම යොමු කෙරෙන බව ආරංචි මාර්ග පවසයි.

IMF සමඟ සම්බන්ධ වීමට රජය තීරණය කර ඇති බව බදාදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජාතියට දැනුම් දීමෙන් පසුව මෙම ලිපිය යොමු කර ඇත.

ණය වාරික ආපසු ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමඟ මෙන්ම මිත්‍ර රටවල් සමඟ ද සාකච්ඡා ආරම්භ කළ බව ජනාධිපතිතුමා සිය කතාවේදී පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වසරේ ඩොලර් බිලියන 7 කට ආසන්න විදේශ ණය ප්‍රමාණයක් සහ 2023 සහ 2026 අතර තවත් ඩොලර් බිලියන 25 ක ප්‍රමාණයක් ඇත.