මෙරට අඩුම සතිපතා සංචාරක පැමිණීම් මැයි පළමු සතියේ ..
Posted 18,May

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 193 views

මැයි මුල් සතියේ සතිපතා සංචාරක පැමිණීම් සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇති අතර, වාර්තා වී ඇත්තේ 9,494ක් පමණි, එය 2022 වසරේ මෙතෙක් වාර්තා වූ අඩුම අගයයි. එම සංඛ්‍යාව සතියකට සංචාරක පැමිණීම් 20,00ක් වන මේ වසරේ සතිපතා සාමාන්‍යයෙන් අඩකටත් වඩා අඩුය.

සංචාරක පැමිණීමේ සෘණාත්මක ප්‍රවණතාවයට හේතු වූයේ රට තුළ පවතින දේශපාලන, ආර්ථික හා සමාජීය අසහනයයි.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික දත්ත වලට අනුව, සාමාන්‍ය දෛනික පැමිණීම් මාර්තු මාසයේ 3,600 ඉක්මවූ අතර අප්‍රේල් මාසයේදී 2,099 දක්වා මැයි මුල් සතියේ 1,356 දක්වා සැලකිය යුතු ලෙස පහත වැටී ඇත.

ජනවාරි සිට මාර්තු දක්වා සාපේක්ෂ සාමකාමී කාලසීමාව හේතුවෙන් වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා (YTD) සංචාරක පැමිණීම් 357,808 ක් ලෙස වාර්තා වේ. 2022 වසරේ සංචාරක පැමිණීම් දැනටමත් 2021 සඳහා වාර්තා වූ මුළු සංචාරක පැමිණීම් 194,500 ඉක්මවා ඇත.

1,262 පැමිණීමත් සමඟ, මැයි පළමු සතිය සඳහා එක්සත් රාජධානිය ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් ප්‍රමුඛස්ථානයක් ගෙන ඇති අතර, ඉන්දියාව 1,086 ක් සහ රුසියාව 1,074 ක් සමඟ දෙවන ස්ථානයේ සිටී. ජර්මනිය, කැනඩාව, ඔස්ට්‍රේලියාව, ප්‍රංශය, එක්සත් ජනපදය, මාලදිවයින සහ සෞදි අරාබිය යන රටවලින් ද සංචාරකයින් ලැබුණි.

YTD සංචාරක පැමිණීම් 57,475 ක් සමඟ ඉන්දියාව ඉදිරියෙන් සිටින අතර එක්සත් රාජධානිය (43,793), රුසියාව (42,665), ජර්මනිය (29,450), ප්‍රංශය (19,421), යුක්රේනය (13,668), පෝලන්තය (12,274), ඕස්ට්‍රේලියාව (10,804), කැනඩාව (9,25) සහ එක්සත් ජනපදය (8,986).

ඇතැම් ගුවන් සමාගම් කොළඹට ක්‍රියාත්මක වන සංඛ්‍යාත අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබීම මධ්‍යයේ රටවල් කිහිපයක් අහිතකර සංචාරක උපදේශන නිකුත් කර ඇති හෙයින් සංචාරක පැමිණීම් තවදුරටත් පහත වැටෙනු ඇතැයි සංචාරක කර්මාන්තය බියෙන් සිටී.