මහා බැංකුව ඩොලර් සහ රුපියල් ගනුදෙනු සඳහා වෙළඳ කලාපයක් පනවයි
Posted 13,May

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 182 views

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මහ බැංකුවේ අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ ප්‍රකාශ කළේ අපනයනකරුවන් විසින් ආනයනකරුවන්ගෙන් අය කෙරෙන ඉහළ වෙළෙඳපොළ වාරික වළක්වා ගැනීමට සහ අස්ථාවරත්වය ස්ථාවර කිරීමට මහ බැංකුව රුපියල-ඩොලර් විනිමය අනුපාතිකය සඳහා දෛනික වෙළෙඳ කලාපයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන බවයි.

“මෙය පෙර දින මිල සහ වැඩි හෝ අඩු ආන්තිකය මත පදනම් වනු ඇත,” වීරසිංහ මහතා කොළඹදී වාර්තාකරුවන්ට පැවසීය.

ශීතකරණ වැනි අත්‍යාවශ්‍ය නොවන ආනයන සඳහා ඩොලර් භාවිතා කරන අවස්ථා වලදී ඩොලර්වලින් කොටසක් තුන්වන පාර්ශවයකට වැඩි මිලකට අලෙවි කරන ලෙස අපනයනකරුවන් බැංකුවලින් ඉල්ලා සිටීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

වෙළඳ කලාපය අපනයනකරුවන් සහ ආනයනකරුවන් සඳහා වඩාත් විනිවිද පෙනෙන මිලක් ස්ථාපිත කරනු ඇත.