ප්‍රමුඛතා පදනම මත විදේශිකයන් සඳහා ඉන්ධන
Posted 6,July

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 419 views

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සංචාරක අමාත්‍යාංශය සමඟ එක්ව විදේශීය අමුත්තන්ට රට තුළ ගමන් කිරීමට පහසු කිරීම සඳහා ඉන්ධන නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමයක් සකස් කර ඇත.

ජූලි 10 වැනිදා දක්වා පවතින මෙම පහසුකම ප්‍රමුඛතා පදනම මත ඉන්ධන බෙදා හැරීමට නියමිතය.

ඒ අනුව, සංචාරකයින් විසින් SLTDA වෙබ් අඩවියේ ඉල්ලීම් පෝරමයක් පුරවා සම්පුර්ණ කර එය සමාලෝචනය කිරීමෙන් පසු, සංචාරකයින්ට විද්‍යුත් තැපෑලෙන් සහ Whatsapp මගින් දැනුම් දෙනු ලබන අතර රජය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ හෝ ඒ ආසන්නයේ පිහිටි හමුදා කඳවුරකින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමට යොමු කරනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ දිනෙන් දින අඩුවෙමින් පවතින ඉන්ධන තොග සුරැකීමේ ප්‍රයත්නයක් ලෙස, ජූලි 10 දක්වා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් ඉන්ධන නිකුත් කිරීමට රජය තීරණය කළේය. අත්‍යවශ්‍ය නොවන අංශවල සේවකයින්ට නිවසේ සිට වැඩ කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියේය.

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සිට මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 ක ඩීසල් ජූලි 8-9 අතර නව ඉන්ධන තොගයක් ලෙස පැමිණීමට නියමිතය.