නව මහා බැංකු ප්‍රධානියා කබ්රාල්ගේ විනිමය අනුපාත කළමනාකරණය දෝෂ සහිත බව සොයා ගනී
Posted 13,April

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 240 views

නව මහ බැංකු අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පසුගිය සිකුරාදා ඔහුගේ පූර්වගාමියා විසින් විනිමය අනුපාතිකය කළමනාකරණය කළ ආකාරය දෝෂාරෝපණය කළේ ස්ථාවර අනුපාතිකය දිගු වැඩි බවත් අනෙක් අතට නිදහස් පාවෙන කාලය සහ අනුපිළිවෙල අනුව විශ්වාස කළ නොහැකි බවත් පවසමිනි.

ස්ථාවර උපරිම අනුපාතයකින් රුපියල කෘත්‍රිමව දිගු කලක් ආරක්‍ෂා කළ බවත් එමගින් කළු වෙළෙඳපොළ දිරිමත් කළ බවත් ඔහු පැවසීය.

ස්ථාවර අනුපාතයක් පවත්වාගෙන යාමට නම් එය වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන්ට සමගාමීව ක්‍රමයෙන් ඉහළට සකස් කළ යුතුව තිබූ බව ඔහු ඇඟවුම් කළේය.

“ගෙවීම් ශේෂ අර්බුදයේ මූලික හේතුව නිසියාකාරව විසඳාගත යුතුව තිබුණා” යැයි නව මහ බැංකු ප්‍රධානියා අදහස් දක්වමින් කියා සිටියේ, අසාර්ථකත්වය හේතුවෙන් හදිසි නිදහස් පාවෙන වෙළඳපල ඇස් හමුවේ විශ්වසනීයත්වය අඩු වූ බවයි.

මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තවදුරටත් දැඩි කිරීමෙන් ඉල්ලුම මෙන්ම ආනයන සීමා කිරීම, වඩාත් දූරදර්ශී රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් සහ ඉන්ධන සහ අනෙකුත් උපයෝගිතා මිල ගණන් ඉහළට ගැලපීම සහ සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමෙන් පසුව නිදහස් පාවීමකට වඩා හොඳින් අනුපිළිවෙලට හා කාලානුරූපීව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල (IMF) සමඟ ක්‍රියාත්මක කළ හැකිව තිබූ බව පෙන්වා දෙන ලදී.

ඇත්ත වශයෙන්ම, සිකුරාදා මුදල් මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශයට අනුව, විදේශ විනිමය ගලා ඒමේ දුර්වල ක්‍රියාකාරිත්වය මධ්‍යයේ විනිමය අනුපාතිකයේ අධික ලෙස ක්ෂය වීම ඇතැම් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග අවශ්‍ය විය.

එහි ප්‍රතිඵලය වූයේ වැඩි සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වයක් සහතික කිරීම සඳහා මහ බැංකුවේ ඉතිහාසයේ දැඩිම මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය පෙන්නුම් කරමින් සිකුරාදා ප්‍රතිපත්ති අනුපාතිකයේ 7% කින් ඉහළම වැඩිවීමක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමයි.