නව ඉන්ධන අවසර පත්‍රය; ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල...
Posted 21,July

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 223 views

බලශක්ති අමාත්‍යාංශය, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) සමඟ එක්ව නව ඉන්ධන ගමන් බලපත්‍ර පද්ධතියක් 16 සෙනසුරාදා එළිදක්වන ලදී.

නව ක්‍රමය මඟින් අඩුවෙමින් පවතින ඉන්ධන සැපයුම කළමනාකරණය කිරීම සහ පෝලිම් පහසු කිරීම අපේක්ෂා කෙරේ.

https://fuelpass.gov.lk හරහා පද්ධතිය සඳහා ලියාපදිංචි වීමෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තම ඉන්ධන බලපත්‍රය ලබා ගත හැක. දිවයින පුරා පිහිටි සියලුම CPC සහ LIOC ඉන්ධන පිරවුම්හල් සඳහා අදාළ වන පරිදි සකස් කෙරෙන මෙම ක්‍රමය මඟින් සියලුම වර්ගයේ පෞද්ගලික වාහන සඳහා සතිපතා ඉන්ධන කෝටාවක් නිකුත් කෙරේ.

එක් ජාතික හැඳුනුම්පත/විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් හෝ BRN භාවිතයෙන් ලියාපදිංචි කළ හැක්කේ එක් වාහනයක් පමණි. ලියාපදිංචි වූ පසු, පරිශීලකයින්ට QR කේතයක් ලැබෙනු ඇත, එය ඩිජිටල් හෝ භෞතික වශයෙන් නිෂ්පාදනය කළ යුතුය. වාහනයේ අංකයේ අවසාන අංකය මත පදනම්ව ඉන්ධන ලබා ගැනීම පිළිබඳව වාහනවලට දැනුම් දෙනු ලැබේ. ඒ අනුව අවසන් වන වාහන අංක,

0, 1, 2 – සඳුදා සහ බ්රහස්පතින්දා
3, 4, 5 – අඟහරුවාදා සහ සිකුරාදා
6, 7, 8, 9 – බදාදා, සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා

පද්ධතිය භාවිතා කරන්නන් හට ඉන්ධන ලබා ගැනීමේ හැකියාව SMS මගින් දැනුම් දෙනු ලබන අතර ඉන්ධන පොම්ප කළ පසු සතිපතා කෝටාවෙහි ශේෂය පිළිබඳව දැනුම් දෙනු ලැබේ. සතියේ ඉන්ධන කෝටාව ඉදිරියට ගෙන යා නොහැක.

CPC ඉන්ධන බෙදා හැරීම සිදු කරනු ලබන්නේ ඉන්ධන බලපත්‍ර පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වූ පසුව පමණක් වන අතර LIOC ඉන්ධන අවසර පත්‍රය ක්‍රියාත්මක වන තෙක් පවතින ක්‍රමයට අනුව බෙදා හැරීම සිදු කරනු ඇත.