ධම්මික පෙරේරාගේ ‘රන් පාරාදීස වැඩසටහන’ සතියක් ඇතුළත ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජනපතිගෙන් උපදෙස්..
Posted 27,February

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 210 views

වත්මන් විදේශ විනිමය අර්බුදයෙන් ගොඩ ඒමට ශ්‍රී ලංකාවට උපකාර කිරීම සඳහා ව්‍යාපාරික ධම්මික පෙරේරා මහතා විසින් රජයට ඉදිරිපත් කරන ලද ‘රන් පාරාදීසය වැඩසටහන’ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අනුමත කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සතියක් ඇතුළත මෙම යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් ජනාධිපති ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී ඇත.

ධම්මික පෙරේරා සිය වැඩසටහනේදී යෝජනා කර ඇත්තේ මෙම වැඩසටහන හරහා මෙරට පදිංචිය ලබා ගැනීමට කැමති විදේශිකයෙකු නම් ඔහු/ඇය ප්‍රථමයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ බැංකු ගිණුමක් ආරම්භ කර එහි ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100,000ක් තැන්පත් කළ යුතු බවයි. වසරකට පසු, පුද්ගලයාට එම මුදලෙන් US $ 50,000 දක්වා ආපසු ගත හැක. දෙවන වසරේ සිට ඔහු/ඇය රට තුළ රැඳී සිටින මුළු කාලය සඳහා අවම වශයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 50,000 ක ශේෂයක් ගිණුමේ පවත්වා ගත යුතුය.

‘ගෝල්ඩන් පැරඩයිස් වැඩසටහන’ හරහා විදේශිකයන් 50,000ක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්වා ගත හැකි නම්, එක් පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් 100,000 ක තැන්පතු හරහා ඩොලර් බිලියන 5 ක් ගෙන ඒමට හැකි වනු ඇත, එය විශාල මුදලක් වේ. විදේශිකයන් 50,000ක් පදිංචිය සඳහා ගෙන්වා ගැනීමද අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ.

ඇමෙරිකානු ඩොලර් 2000ට වැඩි මාසික ආදායමක් සහ වයස අවුරුදු 60ට වැඩි විදේශිකයන්ට වසර 10ක වීසා නිකුත් කිරීමට ද ඔහු යෝජනා කරයි.