කොටස් වෙළදපොල නැවත යථා තත්වයට හැරෙන ලකුණු..
Posted 3,May

By Uditha Navaratne

In Local News

Listen to the Article

No Audio File Selected/Uploaded

 178 views

සඳුදා සහ අඟහරුවාදා පැවති අඩු ගනුදෙනු ප්‍රවණතාවය නිසා කේවල් ගනුදෙනුකරුවන් ලාභ ගනුදෙනු සඳහා යලි යලි උත්සුක වූ බැවින්, පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා දින (ඊයේ) ශ්‍රී ලංකා කොටස් වෙළෙඳපොළ 4.65% කින් ඉහළ යාමත් සමඟ ප්‍රබල ලෙස ඉහළ ගියේය.

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 330.91 කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 7,611.43 ක් ලෙසින් අවසන් වූ අතර S&P SL20 ඒකක 147.02 කින් හෙවත් 6.24% කින් ඉහළ ගොස් ඒකක 2,503.73 ක් විය. බ්‍රහස්පතින්දා පිරිවැටුම LKR බිලියන 2.9 ක් වූ අතර, එය මේ වසරේ දෛනික සාමාන්‍ය රුපියල් බිලියන 4.5 න් අඩකට වඩා වැඩිය.

ඉහළ නැගී එන වෙළෙඳපොළ ආයෝජකයකු වන මාර්ක් මොබියස්ගේ අදහස් වෙළෙඳපොළ මනෝභාවයන් ඉහළ නැංවීමට ඉවහල් වූ බව විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කළහ. Economy Next, Sri Lanka වෙත ප්‍රකාශයක් කරමින් Mobius ප්‍රකාශ කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ බැඳුම්කර සහ කොටස් ‘දැඩි වට්ටම්වලින්’ කියවන බවයි.

මාර්තු මාසයේදී 23% කින් සහ පෙර මාසයේ  11% කින් පහත වැටීමෙන් පසු අප්‍රේල් මාසයේදී වෙළඳපල 14.5 % කින් පහත වැටී ඇත. සමස්තයක් ලෙස ගත් කල, පසුගිය වසරේ 80% ක ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගනිමින් ලොව හොඳම කොටස් වෙළඳපොලක් වූ පසු මේ වසරේ මේ දක්වා වෙලඳපොල 37.7% කින් පහත වැටී ඇත.

විදේශීය ආයෝජකයින් රුපියල් මිලියන 2.8 ක කොටස් මිලදී ගන්නා ආකාරය දැකගත හැකි වූ අතර, මේ වසරේ ශුද්ධ විදේශ ගලායාම රුපියල් බිලියන 1.37 ක් විය.

Expolanka, LOLC සහ Hayleys බ්‍රහස්පතින්දා දර්ශකය ඉහළ ගියේය. Expolanka කොටස් 19% කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 171 හි අවසන් විය. LOLC 26.3% කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 413 හි අවසන් වූ අතර Hayleys 11.6% කින් ඉහළ ගොස් රුපියල් 69.50 න් අවසන් විය.